Varmt vand

Bør man påfylde koldt vand på ca. 10 grader eller tempereret vand på 25 grader ?
Det er et valg mellem “pest eller kolera”

Stort fald i temperaturen på mere end ca. 2 grader kan være skadeligt for fiskene (afhængigt af art), men omvendt er varmt vand ikke så rent som koldt vand.

Der er en risiko for, at det varme vand i rørene kan indeholde tungmetaller afgivet fra eksempelvis kobberrør, galvaniserede stålrør, messingfittings, forkromede eller forniklede vandhaner. Samtidig indeholder det varme vand også typisk flere bakterier sammenlignet med koldt vand, har lektor i hygiejne, fødevarevidenskab og teknologi Michael René oplyst.
Varmt vand kan indeholde tungmetaller og bakterier, der kan udgøre end sundhedsrisiko.

Hans-Jørgen Albrechtsen, professor i Public Health Engineering ved DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi, har oplyst:
Der er flere grunde til, at det er en dårlig ide at bruge vand fra den varme hane til at drikke eller til madlavning. Det skyldes først og fremmest, at varmt vand ofte opbevares relativt længe ved høje temperaturer, og da mange kemiske og biologiske processer løber stærkere med stigende temperatur kan de give problemer i varmt vand, selv om de samme processer også forekommer i koldt vand. Det er først og fremmest korrosion og bakterievækst, der giver problemer.
Det varme vand er under opvarmning og opbevaring i kontakt med mange materialer fx galvaniserede stålrør, kobberrør, messingfittings og forkromede eller forniklede vandhaner, der alle kan afgive forskellige metaller. Det gælder fx kobber, nikkel, krom, og bly, som ikke skal indtages i for store mængder.
Varmt vand er skidt til madlavning

Den sikre løsning er udelukkende at fylde koldt vand på og så betale den smule el-udgift det koster for at varmelegemet varmer vandet op. Hvis man nøjes med at skifte 20% pr. gang, sker der ikke alvorligt temperaturfald.

Min anbefaling er, at man påfylder tempereret vand, hvis man udskifter mere end 20% af vandet, for at undgå at fiskene får kuldechok.
Så må man acceptere, at vandet måske ikke er 100% rent.

Som alternativ kan man tappe koldt vand i dunke og lade dem stå i stuen et døgn, inden man hælder vandet i akvariet. Man kan også blande koldt vand med kogt koldt vand. Disse metoder er dog lidt besværlige, især til store akvarier.

Vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere er normalt 55 grader, fordi højere temperatur får kalk til at sætte sig og fordi lavere temperatur medfører risiko for flere bakterier.

I varmtvandsbeholdere er vandet lagdelt med det varmeste øverst og det køligste nederst. I det nederste kølige vand dannes der bakterier der kan ses i form af slam. Varmemesteren skal jævnligt udslamme varmtvandsbeholderen ved at åbne en bundhane så det nederste lag vand med slam lukkes ud. Hvis varmtvandsbeholderen ikke udslammes (ugentligt), vil der blive opsamlet mere og mere slam.

I nogle mindre ejendomme har man ingen varmemester, men kun en trappevasker, så varmtvandsbeholderen bliver aldrig udslammet.

Mennesker kan i sjældne tilfælde dø af bakteriefyldt varmt brugsvand:
Legionella-udbrud

Nogen ejendomme har ikke varmtvandsbeholder, men en gennemstrømningsvandvarmer, så der er ikke et beholderproblem.

Mange ejendomme har elektrolyse på varmtvandsrørene. Det kan f.eks. lægge et lag aluminium indvendig i rørene for at beskytte mod tæring/rust. Det vil sige at dine fisk også får et lag aluminium – mon de har godt af det?

Dyrenes beskyttelse skriver i afsnit 10 i deres pasningsvejledning:
>> Fyld som udgangspunkt kun koldt vand i, da vand opbevaret i varmtvandsbeholdere (som i nogle ejendomme) har dårligere vandkvalitet end koldt vand.<<

Coli-bakterier i lunkent vand