Nybegynder

Som nybegynder kan man komme godt fra start hvis man læser i de mange gode vejledninger der findes på internettet.

Her er nogle gode informationskilder:

Det beplantede stueakvarie – Dyrenes_Beskyttelse

Akvariesiden om Akvariestart

Akvariesiden – artsbeskrivelser

Pasningsvejledning – Fødevarestyrelsen

Guide fra Tropica

Fiskesammensætning – Cichlidebaljen

Fiskesammensætning – Neonfisken

Fishbase.org giver mulighed for at søge oplysninger om fisk i verdensdele, emner og flere andre valgmuligheder.

Krav om udlevering af skriftlig pasningsvejledning
Ifølge Fødevarestyrelsen skal forhandlere ved salg af hobbydyr og kæledyr  udlevere en skriftlig pasningsvejledning om forsvarlig pasning og pleje af dyret. Kravet har været gældende siden 1. januar 2014.
Pasningsvejledningerne skal udleveres skriftligt. Dette kan ske i papirform eller elektronisk, fx ved fremsendelse af pasningsvejledningen pr. mail.

Dyrehandlerbekendtgørelsen
§ 28. Ved salg af dyr skal sælger senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udlevere en af Fødevarestyrelsen godkendt, skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret.
Stk. 2. Godkendte pasningsvejledninger findes på www.fvst.dk.