Sygdom

Følgende 4 tegn kan tyde på at dine fisk er på vej til at dø:
– Fisken gisper efter vejret. Det kan skyldes manglende ilt eller for meget ammoniak/ammonium eller nitrit, som hurtigt kan medføre fiskedød.
– Fisken spiser ikke noget mad.
– Fisken interesserer sig ikke for akvarieejerens bevægelser, som kunne være forberedelse af fodring.
– Fisken står stille for sig selv.

Sygdom kan opstå i akvariet af forskellige årsager som stress, køb af syge fisk, dårlig vandkvalitet eller mangelfuldt filter.

Stress kan få sygdom til at bryde ud hos fisk, og det giver stress når fisk skal fanges, transporteres, afkøles og sættes i nyt vand hvor f.eks. nitrat kan være højere end hvad de kommer fra. Derfor kan en halv times tilvænning være gavnlig for nyanskaffede fisk.

Måske var fiskene allerede syge da du købte dem. Se altid om fiskene ser raske ud, inden du køber dem.

Hvis du konstaterer sygdom, så start med at skifte 50% af vandet, for at forbedre vandkvaliteten. Påfyld tempereret vand, så fiskene ikke får kuldechok. Tjek om filteret virker som det skal. Måske er dit filter for lille til fiskemængden.

Derefter kan du forsøge at fastslå sygdommens art og behandlingsmetode.

Hvide pletter / Fiskedræber / Ichtyophthirius multifilis
Denne er den mest almindelige sygdom hos akvariefisk.
Det ser ud som om der er drysset sukker på fisken.
Ichthyophthirius er en encellet parasit (snylter) beklædt med fimrehår (en såkaldt ciliat), der gør den i stand til at svømme i vandet før den angriber fiskens hud og gæller.
Sygdommen kommer ofte fra nye fisk, der sættes i akvariet.
Høj nitrat og dårlig filtrering kan også få sygdommen til at bryde ud.
Pragtsmerlinger og neonfisk er blandt de arter som let bliver ramt af sygdommen.
Fisk kan være raske smittebærere. Fisk som tidligere har overlevet et angreb af sygdommen, kan være blevet immune overfor for efterfølgende angreb.
Der er gode helbredelsesmuligheder hvis behandling startes hurtigt.
Sygdommens 4 stadier
Ved 25 grader har parasitten en livscyklus på 7 dage med stadierne Trofront, Tomont, Tomocysten og Theront (tomit).
Parasitterne er mest modtagelige for behandling i tomit-stadiet. Mange af de tilgængelige lægemidler vil dræbe tomiterne, og dermed stoppe cyklussen
Medicin
Sygdommen kan behandles med f.eks. Esha Exit eller Pond Team Anti-parasit fra Bauhaus eller andre danske forhandlere. Formalin og malakitgrøn virker også mod parasitten. Lad gerne medicinbehandlingen løbe i 7 dage, så alle parasitter rammes i tomit-stadiet.
I det ene stadie af parasittens livscyklus trænger den ud af fiskens hud, hvilket kan skabe huller i fiskens hud og give mulighed for bakterie- og svampeangreb. Der kan derfor blive behov for medicin som Esha 2000 mod bakterier og svamp, ud over medicin/behandling mod parasitten.
Varmekur
Ved 25 grader har parasitten en livscyklus på 7 dage. En temperatur på 30 grader forhindrer parasitten i at reproducere sig og parasitten vil derfor være uddød efter 7 dage i 30 grader. Hold 30 grader i 10 dage for at være på den sikre side.
UV-C virker godt mod sygdommen, da parasitten i en del af sin livscyklus svømmer rundt i vandet og leder efter en ny fisk.
Salt
Parasitten kan tåle op til 10 gram salt pr. liter vand, så derfor kan den ikke udryddes med salt i ferskvandsakvarier (fiskene vil dø af saltet).
Ved 7,5 gram salt pr. liter vand er udviklingen af sværmere stærkt hæmmet, men 7,5 gram er for meget for fisk (og planter).

https://www.aquaristikshop.com/aquaristic/eSHa-EXIT/227005/
Esha Exit vejledning

Surfaktantmolekyle fra bakterien Pseudomonas H6 kan dræbe i alle parasitstadier

Svamp
Ligner vattotter på fisken. Sygdommen kan blandet andet opstå på grund af for høj nitrat. Åbne sår på fisken angribes ofte af svamp.
Behandles med Esha 2000.
Der er gode helbredelsesmuligheder.

https://www.aquaristikshop.com/aquaristic/eSHa-2000/227001/
Esha 2000 vejledning

Klisterhale
Synlige tegn på sygdommen er, at halen klistrer sammen, rygfinnen ligger ind til kroppen, fisken rokker fra side til side og udmagres.
Klisterhale er en hudparasit som hedder Gyrodactylus.
Det er kun speciel medicin som kan kurere den sygdom, f.eks. Sera Tremazol, Sera Omnipur S, Esha Gdex, Tetra Gyrotox, JBL Gyrodactol eller JBL Gyrodol.

Tremazol kræver 80% vandskifte efter behandlingen og er skadeligt for rejer og snegle.
Sygdommen ses ofte hos Guppy og kan overføres med foder.
Salt eller varme hjælper ikke imod Gyrodactylus parasitten.
Parasitten kan spredes med planter og anden dekoration
og fisk kan være raske smittebærere.
Mængden af parasitter kan begrænses med UV-C filter.

Sera Omnipur S
Sera Tremazol

Bugvattersot
Fisken er oppustet og har strittende skæl som på en tør grankogle.
Sygdommen kan være vanskelig at fjerne.
Behandles med Metronidazole-baseret medicin som Flagyl og Octozin eller PondTeam Anti Bakterie fra Bauhaus eller andre danske forhandlere.
Detaljeret artikel om bugvattersot:
http://www.malawicarsten.dk/test/default.asp?iID=HGJFGD

Hulsyge / Hexamita
Årsagen til hulsyge er en flagellat, der oprindeligt lever i tarmen og som bærer navnet Hexamita (Octomitus, Spironucleus).
Efter kraftig formering bryder den gennem tarmvæggen ind i blodets kredsløb og kommer ud i området omkring hovedet på fisken.
Der kommer huller og hvidlig blød masse på hovedregionen.
Sygdommen er meget smitsom og i akvarier med angrebne fisk findes flagellaterne i stor mængde i vandet og de kan leve flere uger uden vært.
Sygdommen kan opstå på grund af for mange fisk i akvariet, dårlig filtrering, utilstrækkelige vandskifte og utilstrækkelig iltning.
Behandles med Metronidazol, HEXA-ex. Levajevt, Flagyl, Trimtryl, Octozin, Esha Hexamita eller PondTeam Anti Bakterie fra Bauhaus eller andre danske forhandlere.

Københavns Akvarieforening – om fiskesygdomme

Akvariesiden – Sygdomsbeskrivelser

Diagnosetabel Bonnie Dyrecenter

Cichlidebaljen – Fiskesygdomme

Tetra – Diagnoser på engelsk

Fishbase-org – Liste over fiske-sygdomme

Derfor kan man ikke købe fiskemedicin i Danmark – Jyllands Posten 2014

Vejle akvarieforening om anvendelse af Rodalon

Fiske-medicin er ikke nødvendigvis penicillin, men tynde opløsninger af kemiske stoffer:
Methylenblåt, malakitgrønt og formaldehyd anvendes i flere af produkterne.
Pond Team Anti-Parasit indeholder formaldehyd, metanol, methylenblåt og malakitgrønt.
Pond-team Anti-Bakterie indeholder formaldehyd og metanol.
Esha Exit indeholder methylenblåt og malakitgrønt.
Esha 2000 indeholder Ethacridin Lactat, Kobber ++,  Metylorange og Proflavin.
Esha 202 indeholder kobbersulfat.
Tremazol indeholder praziquantel.

Fiskesygdomme kan overføres til mennesker
Hvis man har åbne sår eller andre åbninger i huden, kan der ved kontakt med akvarievand overføres sygdom og bakterier, som i de værste tilfælde kan medføre alvorlige sygdomme.

Selvom man ikke har åbne sår eller andre åbninger i huden, bør man anvende gummihandsker når man renser filtre, som jo indeholder stærk koncentration af affaldsstoffer.

I den milde ende af problem-skalaen ligger eksem, som kan opstå på huden ved hyppig kontakt med akvarievand eller filtre. Eksem kan f.eks. behandles med lægeordineret salve med binyrebarkhormon. Akvarie-eksem er et problem som er almindelig kendt hos hudlæger. Når eksem er opstået, skal man helt undgå hud-kontakt med akvarievand i mindst 6 måneder, for at undgå at der igen opstår eksem.

Om overførsel af fiskesygdomme til mennesker (på engelsk)