Fjern nitrat biologisk

Affaldsstoffet nitrat hober sig op i akvarievandet, og fjernes oftest ved at man bruger tid på at udskifte noget vand f.eks. 25% hver uge.
Imellem vandskiftene belastes fiskene af den stigende nitrat.
Problemet kan dog nemt fjernes biologisk til glæde for både fiskene og akvarieejeren.

Nitrat-grænser
Fiskene har det bedst hvis nitrat er under 20 mg/liter.
Planter ønsker gerne nitrat omkring 20 mg/liter.
Nitrat-grænsen for menneskers drikkevand er 50 mg/liter.
Nitrat over ca. 100 mg pr. liter kan medføre sygdomme som svamp og hvide pletter samt åndedrætsproblemer. Endvidere bliver fiskene sløve, mangler ædelyst og æglæggere vil ikke yngle hvis nitrat er for høj.

Vandskifte efter 12 måneder
Jeg har etableret biologisk fjernelse af nitrat i 3 akvarier, med hver sin løsning. I hvert akvarie ligger nitrat nede omkring 5 mg og jeg har som forsøg ladet akvarierne køre i 6-12 måneder uden vandskifte. De lange perioder uden vandskifte medførte hverken sygdom eller fiskedød.
Generelt bør man dog skifte noget vand ca. hver anden måned, selvom nitrat fjernes biologisk.

Spandpumpe med Siporax 15 mm eller JBL Micromec 14 mm
Metoden er nem at etablere, og der skal ikke ændres noget i selve akvariet.
Der skal bruges 1 liter Siporax eller Micromec for hver 100 liter normalbelastet vand. Der må ikke samle sig tykt slam på filterstenene og der skal derfor foretages mekanisk filtrering med HMF-måtter i 45 PPI inden vandet når frem til filterstenene.

Eksempel på indretning af en Eheim 2075 spandpumpe:
Den øverste forfilterbakke bevares med den oprindelige blå svamp.
Hver af de 4 filterbakker er 5 cm høje og kan hver indeholde 1,5 liter filtermateriale.
Man køber en HMF-måtte i 45 PPI eller 30 PPI på f.eks. 50 x 50 x 5 cm. hvoraf der kan udskæres 4 svampe.
HMF i 30 PPI 50 x 50 x 5 cm
Svampene skæres ca. 1 mm for store hele vejen rundt, så de slutter helt tæt og da de trækker sig lidt sammen, når de er blevet renset nogle gange.

Generelt skal 5 cm. svampe renses hver 2. måned og hvis man lægger 5 cm. i hver af de 2 nederste bakker, kan man nøjes med at rense hver 4. måned.
Samtidig med rensning af svampene, bruser man forsigtigt filterstenene rene for synligt slam, med 25 grader varmt vand.

I de 2 øverste bakker er der plads til 1,5 x 2 = 3 liter  Siporax 15 mm eller JBL Micromec 14 mm, som kan huse bakterier som fjerner nitrat fra 300 liter normalbelastet vand. Der skal ikke bruges filtervat, da det vil få slam til at samle sig på filterstenene, så de virker dårligere.

Efter ca. 7 uger vil der i filterstenene være etableret de særlige bakterier som fjerner nitrat biologisk.

www.aquaristikshop.com sælger Siporax 15 mm i pakker med 1 liter eller 10 liter.

JBL Micromec 14 mm findes blandt andet i pakker med 1,6 liter og 1,0 liter.
1,6 liter vejer 1.109 gram.
Der findes også små pakker med 650 gram svarende til 0,94 liter
www.aquaristikshop.com sælger JBL Micromec 14 mm i 650 gram-pakker.

Malawi-amager.dk sælger JBL Micromec 14 mm i 650 gram-pakker

De fleste andre typer filtersten, som f.eks. eheim, kan ikke huse de særlige bakterier som fjerner nitrat. De kan kun omdanne ammonium/ammoniak og nitrit.

Rødler i bundlaget
Hvis man lægger 2 cm. rødlersgranulat nederst i bundlaget, vil der efter 2,5 måned være etableret de særlige bakterier som fjerner nitrat biologisk.
Granuleret ishavsler fra Bauhaus kan benyttes.
Det skal være rødler, som IKKE er brændt. Knuste røde mursten kan derfor ikke bruges til fjernelse af nitrat.
Der kan lægges plastic-insektnet på leret, for at undgå at det blandes sammen med sandet.
Plastic-insektnet fra Jem & Fix skal bruses grundigt inden det lægges i akvariet. Hvis man har planter, bør man etablere fuldt gødningslag, som beskrevet på siden om bundlag.

Hvis akvariet er 50 x 100 cm. skal man bruge
50 x 100 x 2 / 1000 = 10 liter ishavsler.