Spandpumper

Eheim 2075 og andre spandpumper

Er du uvenner med din spandpumpe, så kan du måske finde hjælp her til løsning af dit problem.

Eheim 2075 er en god pumpe med 6,5 liter filtermasse og en bruttopumpning på 1250 liter/t målt uden filtermasse. Med filtermasse pumper den knap 700 liter/t.
Det er Low-Tech så der er ikke elektroniske problemer.

Jeg har i årenes løb haft 9 stk. Eheim 2075 hvoraf 4 blev købt som nye og 5 blev købt brugt.

De 5 jeg købte brugt havde de tidligere ejere haft problemer med, men jeg kunne konstatere at problemerne skyldtes fejlbetjening og manglende vedligeholdelse (smøring med silicone).

Fejlene var følgende:

En eller flere filterbakker var sat forkert ned, så den trekantede kanal i hjørnet blev ødelagt ved lukning af spanden.
Dækslet som holder rotoren på plads var ikke trykket helt ind inden det var forsøgt skruet fast. Det forhindrer rotoren i at køre rundt.
Flyderen består af en rød del og en hvid del. Den hvide del var sat på hovedet og klemt fast på den røde del. De 2 dele skal ikke sidde fast i hinanden.
Flyderen var monteret i det forkerte rør. Den skal sidde i det rør som har bund.
Sorte plasticdimser (Mech Pro) sad fast i de trekantede kanaler på filterkurvene og var også kommet op i pumpehovedet.
Runde og firkantede filtersten var blandet sammen. De firkantede skal ligge samlet for at de virker som teknisk filter.
Adapteren (hanen) var aldrig smurt og sad næsten helt fast.
Pumpehovedet var monteret lidt skævt på spanden.
Slanger og rør havde tyk belægning af slam indvendigt.

Fejlretning ud over ovennævnte:
Filterbakkerne skal sættes vandret ned og man kan se på et plasticmærke i bunden af spanden, hvordan man skal vende filterbakkerne. Hvis de 4 lukkebeslag ikke er nemme at trykke på plads, så må man ikke bruge vold. Årsagen er, at filterbakkerne er sat forkert ned og man ødelægger filterbakkerne hvis man bruger vold på lukkebeslagene. Op med dem alle og sæt dem korrekt ned igen.

Adapter, lukkebeslag og pakninger skal smøres med Eheim Silicone spray. Luk adapterhanen og sprøjt ind i alle åbninger. Luk op og i for at fordele siliconen på nylonkuglerne i hanen. Uden smøring vil hanen knække og tænderne indvendigt i adapteren vil knække af.

Mærk efter om kanterne på pumpehovedet er placeret korrekt over de tilsvarende kanter på spanden, inden du lukker beslagene. For at sikre at filterkurvene ikke trykkes skævt ved lukningen, bør man trykke hårdt ned på pumpehovedet mens man først lukker beslaget i modsatte side af den røde knap og derefter beslaget ved den røde knap. Derefter kan man stoppe trykket og lukke de 2 sidste beslag.

Når man køber pumpen fra ny, så ligger de firkantede filtersten i en plasticpose, for at undgå at transportstøv spreder sig. Der står i vejledningerne at pumpen er klar til brug med alt filtermateriale, men man skal sørge for at fjerne plasticposen og skylle transportstøvet af stenene.

Når spanden er fyldt med vand bør man ikke bruge håndtagene på pumpehoved til at løfte i da det vil trække pumpehovedet en smule op fra spanden, så der måske kan opstå utæthed mellem pumpehoved og spand. Løft derfor med en hånd under spanden eller tag fat i de plastichjørner der sidder på spanden.

Hvis pumpen har mistet flow, så er slam i slangerne den mest sandsynlige årsag. Det er som om slam i slangerne holder fast i vandet, selvom der ikke er ret meget synligt slam. Træk en slangebørste igennem slanger, rør og haner og spul derefter slammet ud. Det er ikke nok kun at spule.
Rens slangerne hver måned hvis dit flow skal være helt i top eller hver anden måned hvis du kan acceptere en midlertidig nedgang i flowet.

Filtermassen:
De runde filtersten (Substrat pro) og den firkantede filtersten (Bio Mech) er udmærkede, men fjerner ikke nitrat.
De sorte plasticdimser (Mech Pro) vejer næsten ingen ting og det er en fordel under forsendelse af pumpen.
Mech Pro flyder oven på vandet og er vanskelige at holde styr på og jeg synes at hullerne er alt for store.
Jeg har derfor fjernet de irriterende Mech Pro og lagt hjemmeskårne HMF-måtter 5 cm. i 30 PPI eller 45 PPI i de 2 nederste filterbakker. Bakkerne er 5 cm. høje så standardmåtter passer.
Filtervattet i øverste filterbakke stopper for hurtigt til, så det har jeg fjernet og fyldt bakken op med Substrat Pro.

Man kan forbedre den tekniske filtrering ved at udskifte den grønne filterkurv i akvariet med Eheim forfilter, som kan købes i pakker med 2 sektioner i hver pakke. Til Eheim 2075 bør man købe 2 pakker og sætte dem sammen ved med en flad skruetrækker at vride bunden af den ene sektion.

Der var fabrikationsfejl på de første Eheim 2075 fra ca. 2009, men de fik udskiftet pumpehovedet.
Ombytningspumpehoveder har typenummer 1275 og ikke nummer 2075.

Om flyderen og start af pumpen:

Den sorte gummidut monteres på den røde del.
Den hvide del skal placeres løst om den sorte gummidut.
Det hele monteres i det rør som har bund, med den røde del øverst.
Den skal sættes så langt ned at adapteren ikke støder mod den røde.

Flyderen skal hjælpe den grå pumpeknap til at fungere bedre. Pumpeknappen fungerer i et vist omgang uden flyderen.

Jeg har taget flyderen ud af mine Eheim 2075 så der kommer lidt bedre flow og da man bør bruge den grå pumpeknap så lidt som muligt. Den grå pumpeknap sidder på en plasticmembran som næppe holder i 20 år hvis den bruges meget hver gang man renser spanden.

Ved genstart af pumpe/spand starter man med spanden tom for vand og tilslutter slangerne til akvariet og til pumpen. Så suger man i det rør hvor vandet kommer ind i akvariet. Når der er kommet vand op over akvariekanten fyldes spanden automatisk med vand fra akvariet og al luft presses ud. Derefter kan man tænde for strømmen.

Som alternativ til at suge, kan man fylde udsugningsslangen med vand og montere den. Så fungerer hævertvirkningen med det samme.

Man skal ikke fylde spanden direkte fra vandhanen, da man ikke får presset al luften ud på den måde.

Hvis man har problemer med at få fjernet luften fra spand og slanger, så kan en nødløsning være, at tage den slange som sender vandet ind i akvariet, og lægge enden af den ned i en spand på gulvet.
Så vil der være stor chance for at vandet løber igennem og ud i spanden, så man får fjernet luft fra rør og spand.